Dış Ticaret Programı

Dış ticaret iki veya daha fazla ülke arasında yapılan mal ve/veya hizmet alışverişidir. Türkiye’nin dış ticaret hacminde son yıllarda önemli artışlar kaydedilmiş olup, bu büyümede, küresel ekonomideki gelişmelerin yanı sıra ülkemizin ekonomik kalkınma ve sanayileşme sürecinin payı büyüktür. Türkiye’nin dış ticaret hacminin yükseldiği bir ortamda, eğitimli eleman ihtiyacı oldukça artmış, bu da birçok yeni kariyer fırsatını beraberinde getirmiştir.  Programımızın amacı; ihracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışacak, uluslararası ticaretin hukuki, siyasal, finansal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla sektörde ihtiyaç duyulan profesyonel ara eleman yetiştirmektir.

Dış ticaret konusunda yeterli donanıma sahip olan mezunlarımız, başta kamu kurumları olmak üzere, ihracat/ithalat yapan firmalarda, bankacılık ve benzeri finans kurumlarının kambiyo ve dış ticaret bölümlerinde çalışabilir, dış ticaret uzmanı olarak firmalara danışmanlık yapabilirler.