×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi
Çankaya Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Programı
Yıllık Eğitim Öğretim Müfredatı

  • Ders içeriklerine ulaşabilmek için program üzerinde Ders Kodlarına tıklayınız.

Birinci Yıl – Birinci Dönem 

Birinci Yıl – İkinci Dönem 

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 121

Global Business Fundamentals

Küresel İşletme Esasları

3-0-3

4

ECON 101

Introduction to Economics I

İktisada Giriş I

3-0-3

6

MATH 101

Mathematics for International Trade I  

Uluslararası Ticaret için Matematik

4-0-4

6

ENG 121

Academic English I

Akademik İngilizce I

2-2-3

4

TURK 101

Turkish I

Türkçe I

2-0-2

3

INF 233

Introduction to Computers+Lab

Bilgisayara Giriş + Lab

1-2-2

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

1

 

FTP 123

Business Communication

İşletme İletişimi

3-0-3

3

FTP 125

Entrepreneurship and Small Business Management

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

3-0-3

3

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 116

Principles of Accounting

Muhasebe İlkeleri

3-0-3

4

ECON 102

Introduction to Economics II

İktisada Giriş II

3-0-3

6

LAW 106

Introduction to Law

Hukuka Giriş

3-0-3

4

ENG 122

Academic English II

Akademik İngilizce II

2-2-3

4

TURK102

Turkish II

Türkçe II

2-0-2

3

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

2

 

FTP 122

Management Fundamentals

Yönetim Esasları

3-0-3

5

FTP 124

Foreign Trade Logistics

Dış Ticaret Lojistiği

3-0-3

4

FTP 126

Free Zones

Serbest Bölgeler

3-0-3

4

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

İkinci Yıl – Birinci Dönem 

İkinci Yıl – İkinci Dönem

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 207

Business Finance

İşletme Finansmanı

3-0-3

4

FTP 215

 

Principles of Marketing

Pazarlama İlkeleri

3-0-3

4

FTP 203

Foreign Trade Formalities and Practices (T)       

Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları

3-0-3

5

HIST 201

Principles of Atatürk and Hist. of Turkish  Rev. I

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I

2-0-2

3

FTP 201

Theory of International Economics

 

3-0-3

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

2

 

FTP 227

Economic Development and Foreign Trade

Ekonomik Gelişmeler ve Dış Ticaret

3-0-3

5

FTP 225

International Trade Law

Uluslararası Ticaret Hukuku

3-0-3

5

FTP 223

Turkish Economy and EU

Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

3-0-3

5

FTP 219

Export Practices and Risk Management

İhracat Uygulamaları ve Risk Yönetimi

3-0-3

5

FTP 200

Summer Practice

Yaz Stajı

0-0-0

5

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 206

E-Commerce

E-Ticaret

3-0-3

4

FTP 202

International Economic Policy

Uluslararası İktisat Politikaları

3-0-3

4

FTP 214

International Marketing

Uluslararası Pazarlama

3-0-3

4

HIST 202

Principles of Atatürk and Hist. of Turkish  Rev. II

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II

2-0-2

3

FTP 204

The Turkish Customs Regime and International Transportation

Türk Gümrük Mevzuatı ve Uluslararası Taşımacılık

3-0-3

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

3

 

FTP 218

Financing and Institutions of Foreign Trade In Turkey

Dış Ticaret Finansmanı ve Dış Ticareti Finanse Eden Kurumlar

3-0-3

5

FTP 226

International Financial Markets and Institutions

Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar

3-0-3

5

FTP 220

Foreign Trade Practices (T)

Dış Ticaret Uygulamaları

1-2-2

3

Elective

Listed Social Electives*

Sosyal Seçmeli

3-0-3

3

FTP 200

Summer Practice

Yaz Stajı

0-0-0

5

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

22

30

 

mufredatta-yapilan-degisiklikler

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından Önceki Kayıtlı Öğrencilerin Müfredatı

Ders Kodu

Ders Adı

T

P

C

AKTS

SINIF: 1       SEMESTR: FALL

FTP 123

Business Communication

3

0

3

4

ECON 101

Introduction to Economics I            

3

0

3

6

MCS 101

Mathematics for International Trade            

4

0

4

5

INF 117

Introduction to Computers

1

2

2

3

ACS  105

Academic Communication Skills I

0

6

3

5

TURK 101

Turkish I

2

0

2

3

 

ESR 101

Ethics and Social Responsibility

1

0

1

1

 

Elective

Elective I

3

0

3

3

 
8 Ders
Total
14

8

18

30

 

SINIF: 1       SEMESTR: SPRING

 

MAN 116

Principles of Accounting

2

2

3

4

 

FTP 104

Introduction to Foreign Trade

3

0

3

5

 

ECON 102

Introduction to Economics II

3

0

3

6

 

LAW 106

Introduction to Law

3

0

3

4

 

ACS 106

Academic Communication Skills II

0

6

3

5

 
TURK 102

Turkish II

2

0

2

3

 

Elective

Elective II

3

0

3

3

 
7 Ders
Total
16

8

20

30

 

SINIF: 2       SEMESTR: FALL

 

MAN  207

Business Finance

3

0

3

4

 

MAN  223

Principles of Marketing

3

0

3

4

 

INTT 203

Foreign Trade Formalities and Practices (T)       

3

0

3

5

 

STAT 203

Statistics

2

2

3

5

 

HIST 201

Principles of  Atatürk and Hist. of  Turkish  Rev.I

2

0

2

3

 

ACS  205

Academic Communication Skill III

0

4

2

4

 

Elective

Elective III

3

0

3

5

 
7 Ders
Total

17

6

19

30

 

SINIF: 2       SEMESTR: SPRING

 

Elective

Elective IV

3

0

3

5

 

FTP  204

The Turkish Customs Regime and  International Transportation 

3

0

3

4

 

Elective

Elective V

3

0

3

5

 

MAN 204

International Marketing

3

0

3

4

 

HIST 202

Principles of  Atatürk and Hist. of  Turkish  Rev.II

2

0

2

3

 

ACS 206

Academic Communication Skill IV

0

4

2

4

 

Elective

Elective VI

3

0

3

5

 

7 Ders

Total

17

4

19

30