×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

English

Program Hakkında

Bankacılık ve Sigortacılık programımız 2012-2013 Güz döneminden itibaren Çankaya Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Programın normal süresi 2 yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve 4 yarıyıl (hazırlık sınıfı hariç)’dır. Lisans eğitimi, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. 

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bankacılık ve sigortacılık sektörü, ülkemizde hızla gelişen ve ekonomi içindeki payı artan finansal hizmetler alanının ana parçaları konumunda olup, yerel ve yabancı aktörlerin yer aldığı rekabetçi ve büyüme potansiyeli çok yüksek bir yapı arz etmektedir. Sektördeki büyüme ve gelişimin devam etmesi, bankacılık ve sigortacılık sektörünü önemli bir istihdam alanı haline getirmektedir.

Bankalar, temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlar olmakla birlikte, havale yapmak, teminat mektubu vermek, döviz işlemleri yapmak ve portföy yönetimi gibi hizmetleri de kurumlara ve bireylere sunmaktadırlar.

Sigortacılık, aynı riske maruz kalan bireylerin veya kurumların ilgili kanunda belirtilen maddelerce belirtilen prim ödeme yolu ile ileride doğabilecek riskler gerçekleştirdiğinde oluşan ekonomik sonuçlarını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan bir sistemdir.

Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı; sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, uluslararası denetim şirketleri, kamu finans kurumları ve benzeri kurum ve kuruluşlar için, hızla gelişen bu sektörlerde hizmet vermek üzere etik değerleri ön planda tutan, yönetim kalitesini artırabilecek, piyasalarda yaşananları yakından takip edip yorumlayabilen, riskler ve finansal problemler karşısında analiz yeteneğine sahip olan ve çözüm üretebilen bankacılık ve sigortacılık ile ilgili temel, sektörel ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.

Bankacılık ve Sigortacılık programının eğitim dili İngilizce olup, öğrencileri iş hayatında ihtiyaç duydukları bilgi ve beceri ile donatmayı hedeflemektedir. Derslerde öncelikle teorik bilgi aktarılmakla birlikte piyasalara yönelik sınıf içi uygulamalar yapılmaktadır. İlk yıl ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk gibi temel dersler; ikinci yıl krediler, Türk mali sistemi ve bankacılık, sigortacılık işlemleri, portföy yönetimi gibi mesleki derslerin eğitimi verilmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analiz, Bankalar, Sigortacılık Şirketleri, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, işletmelerin finans departmanları gibi alanlarda çalışabilecekleri gibi Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca, eğitim dilinin İngilizce olmasından dolayı uluslararası şirketlerin finans bölümlerinin muhasebe, nakit yönetimi, raporlama ve bütçeleme birimlerinde görev alabilmektedirler.