×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Dış Ticaret Programı Program Yeterlilikleri

No
Program Yeterlilikleri
1
Uluslararası pazar dinamiklerini gözlemleme ve analiz etme becerisine sahip olmak
2
Küresel iş çevresinin gereklerine uygun olarak dış ticaret alanında uzmanlık oluşturmada kullanılacak ve disiplinler arası bir yaklaşım ile elde edilen; iktisat, işletme ve bunun gibi temel bilgilere sahip olmak
3
Günün koşullarına uygun olarak dış ticaret ile ilgili teorilerin ve ilişkili konuların geçerliliğini/güncelliğini belirleme ve analiz etme yeteneğine sahip olmak
4
Uluslararası piyasa ve kurumların dayandışı yönetmelik ve mevzuata ilişkin yeterli bilgiye sahip olmak
5
Bir kurum içerisinde, dış ticaretin tüm sorumluluklarını verimli bir şekilde yerine getirebilme becerisine sahip olmak
6
Dış ticaret alanında ağırlıklı olarak kullanılan sayısal tekniklere ve yöntemleri uygulayacak beceriye sahip olmak
7
Dış ticaret alanında elde ettiği teorik ve pratik bilgileri gerekli olan verilerin analizinde ve de?erlendirilmesinde kullanabilmek
8
Uluslararası rekabetçilik ile ilgili dış ticaret çevresindeki unsurlarından ve pazarlama tekniklerinden haberdar olmak
9
Dış ticaret alanındaki problemleri anlayıp değerlendirerek, ilgili konudaki görüİlerini tartışabilecek ve ifade edebilecek beceriye sahip olmak
10
İleri seviyedeki dersleri ve diploma derecesindeki çalışmalar takip etme kapasitesine sahip olarak, alanında özdeğerlendirme becerileri kazanmak için kendi kendine öğrenme ve kendi ihtiyaçlarını belirleme becerisine sahip olmak
11
Dış ticaretle ilgili yasal çerçevede yer alan; yasa, kural ve yönetmelikleri anlama ve değerlendirme becerisine sahip olmak
12
Dış ticaret Şirketlerinin ve çok uluslu şirketilerin risk değerlendirmesini gerçekleştirebilecek ve analiz edebilecek beceriye sahip olmak 

 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

 
Dersler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FTP123
1
3
0
0
1
0
2
1
2
3
1
0
ECON 101
3
3
4
4
3
3
2
0
2
3
2
2
MATH 101
1
3
0
0
1
0
2
1
2
3
1
0
INF 233
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
ENG 121
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
TURK 101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FTP 116
1
3
3
3
3
2
1
0
1
3
3
3
FTP 201
4
3
2
4
3
3
1
2
4
2
4
3
FTP 202 4 3 1 4 2 3 2 3 4 2 3 4
ECON 102
3
3
4
4
3
3
2
0
2
3
2
2
LAW 106
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
4
0
ENG 122
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
TURK 102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FTP 207
3
3
4
4
1
3
3
1
3
3
3
4
FTP 215
2
3
2
1
2
1
1
4
2
2
1
1
FTP 203
3
2
3
2
3
2
3
1
3
2
1
2
FTP 223 3 1 4 2 3 1 4 2 1 1 2 2
FTP 225 3 3 3 2 2 1 4 4 2 2 3 3
STAT 203
1
2
3
0
0
3
2
0
0
0
0
2
HIST 201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FTP 121
3
3
1
3
2
0
3
4
2
4
3
1
FTP 122
3
3
1
3
2
0
3
4
2
4
3
1
FTP 124 2 1 2 3 1 2 0 2 2 1 2 3
FTP 126 4 3 2 4 3 1 1 4 3 2 3 2
FTP 204
2
3
3
2
4
2
0
1
4
2
4
1
FTP 218
2
3
3
2
4
2
0
1
4
2
4
1
FTP 214
4
3
2
4
3
1
1
4
3
2
3
2
HIST 202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FTP 226
3
2
2
3
3
4
4
0
1
2
1
3
FTP 227 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2
FTP 220 2 3 2 1 4 2 3 2 3 2 2 1
FTP 200 3 3 2 1 3 2 1 0 2 1 2 1
 
0 en az, 4 en yüksek katkı göstermektedir.
 
Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi
 
TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel alanı Yeterlilikleri
Program Yeterlilikleri
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
dış ticaret alanındaki problemleri anlayıp değerlendirerek, ilgili konudaki görüşlerini tartışabilecek ve ifade edebilecek beceriye sahip olmak
dış ticaret alanında ağırlıklı olarak kullanılan sayısal tekniklere ve yöntemleri uygulayacak beceriye sahip olmak
Uluslararası piyasa ve kurumların dayandışı yönetmelik ve mevzuata ilişkin yeterli bilgiye sahip olmak
Karar, uygulama ve davranışlarındaa işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Küresel iş çevresinin gereklerine uygun olarak dış ticaret alanında uzmanlık oluşturmada kullanılacak ve disiplinler arası bir yaklaşım ile elde edilen; iktisat, işletme ve bunun gibi temel bilgilere sahip olmak
Uluslararası rekabetçilik ile ilgili dış ticaret çevresindeki unsurlarından ve pazarlama tekniklerinden haberdar olmak
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
dış ticaret alanında elde ettiği teorik ve pratik bilgileri gerekli olan verilerin analizinde ve değerlendirilmesinde kullanabilmek
dış ticaret şirketlerinin ve çok uluslu şirketilerin risk değerlendirmesini gerçekleştirebilecek ve analiz edebilecek beceriye sahip olmak 
dış ticaretle ilgili yasal çerçevede yer alan; yasa, kural ve yönetmelikleri anlama ve değerlendirme becerisine sahip olmak
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Bir kurum içerisinde, dış ticaretin tüm sorumluluklarını verimli bir şekilde yerine getirebilme becerisine sahip olmak
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Günün koşullarına uygun olarak dış ticaret ile ilgili teorilerin ve ilişkili konuların geçerliliğini/güncelliğini belirleme ve analiz etme yeteneğine sahip olmak
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Dış ticaret alanındaki problemleri anlayıp değerlendirerek, ilgili konudaki görüşlerini tartışabilecek ve ifade edebilecek beceriye sahip olmak
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
İleri seviyedeki dersleri ve diploma derecesindeki çalışmalar takip etme kapasitesine sahip olarak, alanında özdeğerlendirme becerileri kazanmak için kendi kendine öğrenme ve kendi ihtiyaçlarını belirleme becerisine sahip olmak
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açıkk olur.
Bir kurum içerisinde, dış ticaretin tüm sorumluluklarını verimli bir şekilde yerine getirebilme becerisine sahip olmak
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
dış ticaret alanındaki problemleri anlayıp değerlendirerek, ilgili konudaki görüşlerini tartışabilecek ve ifade edebilecek beceriye sahip olmak
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Bir kurum içerisinde, dış ticaretin tüm sorumluluklarını verimli bir şekilde yerine getirebilme becerisine sahip olmak
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
İleri seviyedeki dersleri ve diploma derecesindeki çalışmaları takip etme kapasitesine sahip olarak, alanında özdeğerlendirme becerileri kazanmak için kendi kendine öğrenme ve kendi ihtiyaçlarını belirleme becerisine sahip olmak
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
dış ticaret şirketlerinin ve çok uluslu şirketilerin risk değerlendirmesini gerçekleştirebilecek ve analiz edebilecek beceriye sahip olmak 
dış ticaret alanında ağırlıklı olarak kullan?lan sayısal tekniklere ve yöntemleri uygulayacak beceriye sahip olmak
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Bir kurum içerisinde, dış ticaretin tüm sorumluluklarını verimli bir şekilde yerine getirebilme becerisine sahip olmak
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Uluslararası pazar dinamiklerini gözlemleme ve analiz etme becerisine sahip olmak
Değişime ve yeniliğe açıktır.
Günün koşullarına uygun olarak dış ticaret ile ilgili teorilerin ve ilişkili konuların geçerliliğini/güncelliğini belirleme ve analiz etme yeteneğine sahip olmak