×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı; sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, uluslararası denetim şirketleri, kamu finans kurumları ve benzeri kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyacağı etik değerleri ön planda tutan, nitelikli, etkin ve verimli ara elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim dili İngilizce olan Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans akademik programı dört dönemdir ve toplam iki yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Program dersleri üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki üniversite zorunlu dersleridir (ortak dersler). Bu dersler tüm öğrencilerin alması gereken derslerdir.

Programın ikinci kısmını MYO zorunlu dersleri oluşturmaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık programına devam eden tüm öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken bu dersler ile temel bankacılık ve sigortacılık altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. MYO zorunlu dersleri ile öğrencilerimize Türk mali sistemi ve bankacılık, sigortacılık işlemleri, portföy yönetimi, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk ve sektörün tüm boyutlarıyla da anlaşılmasını sağlayacak analitik bir çerçeve sunulmaktadır.

Programın üçüncü kısmını ise seçmeli dersler oluşturmaktadır. Çoğunlukla alan derslerinden oluşan söz konusu seçmeli dersler, ikinci sınıfta verilmektedir. Bunların yanında öğrencilerin Ortak Dersler Bölümünden alabilecekleri alan dışı sosyal seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Öğrencilerimize sunmuş olduğumuz bu eğitim, temel alanlarda teorik bilgilerin verilmesinin yanı sıra, bu teorik bilgileri kullanabilecekleri, pratik bilgilerin de verildiği uygulama derslerini de içermektedir.

Piyasalara yönelik sınıf içi uygulamaların yapıldığı bu programdan mezun olan öğrenciler; sermaye piyasası aracı kurumları, bankalar, sigortacılık şirketleri, uluslararası denetim şirketleri, kredi analiz ve kamu finans kurumları, leasing şirketleri, işletmelerin finans birimleri gibi alanlarda çalışabilirler.

Mezunlar için ayrıca, eğitim dilinin İngilizce olmasından dolayı uluslararası şirketlerin finans bölümlerinin muhasebe, nakit yönetimi, raporlama ve bütçeleme birimlerinde önemli iş olanakları bulunmaktadır.