×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Sürdürülebilir güçlü bir bilişim altyapısı ve rekabet edebilmenin en önemli bileşenlerinden birisi nitelikli iş gücünün oluşturulmasıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ve geçtiğimiz yüzyılın sonlarında hızla gelişen bilişim teknolojileri ile birlikte üretimde sanayi ekonomisinin yerini bilişim ekonomisi almıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, üretimde, sanayi ekonomisinin yerini bilişim ekonomisine bırakmıştır. Bilişim teknolojileri dinamik bir yapıya sahip olup sürekli gelişmekte ve oluşan ihtiyaçları karşılayan yeni yaklaşımlar ile yazılım geliştirme dilleri ortaya çıkmaktadır. Bu dinamik değişimi karşılaması beklenen nitelikli ara elemanların; alanında uzman, gelişen teknolojilere hızlıca adapte olabilen ve alanındaki yabancı dillere hakim olması ön koşuldur. Çankaya Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman iş gücünün yetiştirilmesi hususunda ilgili alandaki boşluğu doldurmak için güncel bir müfredata sahiptir.

Planlanan müfredat ile program öğrencileri; güncel programlama dillerinde yetkinlik kazandıran Bilgisayar Programlama I/II ve Algoritmalar dersleri, Veri işleme ve Yönetme yetkinlikleri için Veri Tabanı Yönetimi ve Veri Yapıları derslerinin yanında, uzmanlık dersleri olarak Web Programlama, Kriptoloji ve Bilgi Güvenliği, Nesne Tabanlı Programlama, Mobil Programlama, Yazılım Tasarımı ve Mimarisi, Bilgisayar Donanımı ve Yazılım Proje I/II uygulama geliştirme derslerini de alacaklardır. Planlanan müfredat ile gerekli derslerini tamamlayarak “Bilgisayar Programcısı/Bilgisayar Teknikeri” unvanına sahip olacaklardır.

Bilgisayar Programcılığı programından başarı ile mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’den yeterli puana sahip olmaları koşuluyla ile Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleri başta olmak üniversitelerin ve benzer programlar olmak üzere 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yaparak alanlarındaki bilgi birikimlerini daha da derinleştirme imkânına sahip olabileceklerdir.

Programın İngilizce dilinde güncel bir müfredat ile eğitim veriyor olması, öğrencilere sağlanacak katma değer anlamında benzer programlardan farklılaşmasını sağlamıştır.  Bu doğrultuda küresel entegrasyonu daha verimli gerçekleştirecek bireyler yetiştirilmesine olanak tanımakta hem de ilgili sektörün yerli ve yabancı paydaşlarıyla etkileşim kurulabilmesinin önünü açmaktadır.