×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme olgusu ile birlikte giderek yoğunlaşan rekabet ortamında uluslararası pazarlara yönelmeyi amaçlayan özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen kalifiye iş gücüne her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadırlar.

Ana hedefi evrensel insani değerlere bağlı, alanında bilgisi ve donanımı ile fark yaratabilecek, etkili iletişim becerilerine sahip profesyonel elemanlar yetiştirmek olan Çankaya Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programımız, oluşturduğu üniversite-sektör iş birliği çerçevesinde sektöre yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek üzere, öğrencilerimize mesleki ve akademik becerilerini geliştirebilecekleri eğitim olanağı sunmaktadır. İki yıllık program süresince öğrencilerimizin temel ve seçmeli olmak üzere teorik ve uygulamalı dersler kapsamında uzman ve alanında tecrübeli öğretim elemanlarımız tarafından mesleki sorumluluk ve iş ettiği şuuru ile eğitim almaları amaçlanmaktadır.

 Bu bölümü bitiren öğrenciler, kamu ve özel sektörün ithalat ve ihracat departmanlarında, dış ticaret alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin satış, pazarlama ve lojistik birimlerinde, Gümrük müşavirliklerinde (gerekli staj süresinin tamamlanmasıyla birlikte Gümrük müşavirliği sınavlarında başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak Gümrük müşavir yardımcısı unvanına sahip olabilirler), kamu ve özel bankalarında çalışabilmektedirler.

Ayrıca mezunlarımızın DGS sınavı ile Bankacılık, Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, İktisat, İşletme, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, gibi dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.