×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Globalleşmenin tüm dünyayı etkisi altına alması ile birlikte insan, toplum ve devletler arasındaki karşılıklı bağımlılık hızla artmaya başlamış ve devletler arası iktisadi ve ticari faaliyetler ülkelerin ekonomik kalkınma ve büyüme hedefleri açısından kilit bir rol üstlenmiştir. Bu süreçte gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret işlemleri hacminin giderek artması, bu alanda vasıflı iş gücüne yönelik genişleyen talebin sadece nitelikli mesleki eğitim ile karşılanabilir olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Çankaya Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olan Dış Ticaret Programı, oluşturduğu üniversite-sektör iş birliği kapsamında dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik konusunda uzman iş gücü yetiştirmek üzere bilimsel ve mesleki eğitim sunmaktadır.

Amacımız, gelişmiş eğitim yöntemleri kullanılarak öğrencilerimizin dört dönem içerisinde sektörün beklentilerini karşılayabilecek akademik ve mesleki donanıma sahip, çözüm odaklı, yeniliklere ve sürekli öğrenmeye açık, alanında pratik bilgiye sahip, kalifiye dış ticaret meslek uzmanları olarak yetiştirilmesidir.

Dış Ticaret alanına ilgi duyan ve mesleki tercihini bu alandan yana kullanmayı hedefleyen siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, gaye ve ideallerinize ulaşmanız yolunda başarılar dilerim.

Dr.Öğr. Üyesi Nermin YAŞAR BAŞKARAAĞAÇ