×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 

Çankaya Üniversitesi
Çankaya Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Programı
Yıllık Eğitim Öğretim Müfredatı

  • Ders içeriklerine ulaşabilmek için program üzerinde Ders Kodlarına tıklayınız.
Birinci Yıl – Birinci Dönem
Code Course Name Dersin Adı Credit ECTS
FTP 121 Global Business Fundamentals Küresel İşletme Esasları 3-0-3 4
ECON 101 Introduction to Economics I İktisada Giriş I 3-0-3 6
MATH 103 General Mathematics  Genel Matematik 4-0-4 6
ENG 121 Academic English I Akademik İngilizce I 2-2-3 4
TURK 101 Turkish I Türkçe I 2-0-2 3
INF 233 Introduction to Computers+Lab Bilgisayara Giriş + Lab 1-2-2 4
Elective Courses Seçmeli Dersler 1  
FTP 123 Business Communication İşletme İletişimi 3-0-3 3
FTP 125 Entrepreneurship and Small Business Management Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi 3-0-3 3
Total Course Load Toplam Ders Yükü 20 30

 

Birinci Yıl – İkinci Dönem
Code Course Name Dersin Adı Credit ECTS

FTP 116

Principles of Accounting

Muhasebe İlkeleri

3-0-3

4

ECON 102

Introduction to Economics II

İktisada Giriş II

3-0-3

6

LAW 106

Introduction to Law

Hukuka Giriş

3-0-3

4

ENG 122

Academic English II

Akademik İngilizce II

2-2-3

4

TURK102

Turkish II

Türkçe II

2-0-2

3

Elective Courses

Seçmeli Dersler

2

 

FTP 122

Management Fundamentals

Yönetim Esasları

3-0-3

5

FTP 124

Foreign Trade Logistics

Dış Ticaret Lojistiği

3-0-3

4

FTP 126

Free Zones

Serbest Bölgeler

3-0-3

4

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

İkinci Yıl – Birinci Dönem
Code Course Name Dersin Adı Credit ECTS

FTP 207

Business Finance

İşletme Finansmanı

3-0-3

4

FTP 215

 

Principles of Marketing

Pazarlama İlkeleri

3-0-3

4

FTP 203

Foreign Trade Formalities and Practices (T)       

Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları

3-0-3

5

HIST 201

Principles of Atatürk and Hist. of Turkish  Rev. I

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I

2-0-2

3

FTP 201

Theory of International Economics

 

3-0-3

4

Elective Courses

Seçmeli Dersler

2

 

FTP 227

Economic Development and Foreign Trade

Ekonomik Gelişmeler ve Dış Ticaret

3-0-3

5

FTP 225

International Trade Law

Uluslararası Ticaret Hukuku

3-0-3

5

FTP 223

Turkish Economy and EU

Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

3-0-3

5

FTP 219

Export Practices and Risk Management

İhracat Uygulamaları ve Risk Yönetimi

3-0-3

5

FTP 200

Summer Practice

Yaz Stajı

0-0-0

5

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

İkinci Yıl – İkinci Dönem
Code Course Name Dersin Adı Credit ECTS

FTP 206

E-Commerce

E-Ticaret

3-0-3

4

FTP 202

International Economic Policy

Uluslararası İktisat Politikaları

3-0-3

4

FTP 214

International Marketing

Uluslararası Pazarlama

3-0-3

4

HIST 202

Principles of Atatürk and Hist. of Turkish  Rev. II

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II

2-0-2

3

FTP 204

The Turkish Customs Regime and International Transportation

Türk Gümrük Mevzuatı ve Uluslararası Taşımacılık

3-0-3

4

Elective Courses

Seçmeli Dersler

3

 

FTP 218

Financing and Institutions of Foreign Trade In Turkey

Dış Ticaret Finansmanı ve Dış Ticareti Finanse Eden Kurumlar

3-0-3

5

FTP 226

International Financial Markets and Institutions

Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar

3-0-3

5

FTP 220

Foreign Trade Practices (T)

Dış Ticaret Uygulamaları

1-2-2

3

Elective

Listed Social Electives*

Sosyal Seçmeli

3-0-3

3

FTP 200

Summer Practice

Yaz Stajı

0-0-0

5

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

22

30

 

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından Önceki Kayıtlı Öğrencilerin Müfredatı

Ders Kodu Ders Adı T P C AKTS
SINIF: 1       SEMESTR: FALL
FTP 123 Business Communication 3 0 3 4
ECON 101 Introduction to Economics I             3 0 3 6
MCS 101 Mathematics for International Trade             4 0 4 5
INF 117 Introduction to Computers 1 2 2 3
ACS  105 Academic Communication Skills I 0 6 3 5
TURK 101 Turkish I 2 0 2 3
ESR 101 Ethics and Social Responsibility 1 0 1 1
Elective Elective I 3 0 3 3
8 Ders Total 14 8 18 30
SINIF: 1       SEMESTR: SPRING
MAN 116 Principles of Accounting 2 2 3 4
FTP 104 Introduction to Foreign Trade 3 0 3 5
ECON 102 Introduction to Economics II 3 0 3 6
LAW 106 Introduction to Law 3 0 3 4
ACS 106 Academic Communication Skills II 0 6 3 5
TURK 102 Turkish II 2 0 2 3
Elective Elective II 3 0 3 3
7 Ders Total 16 8 20 30
SINIF: 2       SEMESTR: FALL
MAN  207 Business Finance 3 0 3 4
MAN  223 Principles of Marketing 3 0 3 4
INTT 203 Foreign Trade Formalities and Practices (T)        3 0 3 5
STAT 203 Statistics 2 2 3 5
HIST 201 Principles of  Atatürk and Hist. of  Turkish  Rev.I 2 0 2 3
ACS  205 Academic Communication Skill III 0 4 2 4
Elective Elective III 3 0 3 5
7 Ders Total 17 6 19 30
SINIF: 2       SEMESTR: SPRING
Elective Elective IV 3 0 3 5
FTP  204 The Turkish Customs Regime and  International Transportation  3 0 3 4
Elective Elective V 3 0 3 5
MAN 204 International Marketing 3 0 3 4
HIST 202 Principles of  Atatürk and Hist. of  Turkish  Rev.II 2 0 2 3
ACS 206 Academic Communication Skill IV 0 4 2 4
Elective Elective VI 3 0 3 5
7 Ders Total 17 4 19 30