×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
NoÖğrenim Kazanımı
1Bilgisayar sistemlerinde yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilgisayar sistemlerinde kullanabilme becerisi, Bilgisayar sistemindeki problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemler ve tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
2Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilgisayar programında gerekli olan teknik araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
3Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
4İleri düzey programlama becerisi kazanır. Güncel bilgisayar programlama teknolojilerini kullanarak sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde Bilgisayar Programcılığı ile ilgili süreci/süreçleri planlama becerisine sahip olmak.
5Bağımsız çalışabilme, inisiyatif alabilme, özgün içerikler oluşturabilme ve yazılım takımları içinde verimli çalışabilme becerisine sahip olmak.
6Türkçeyi ve İngilizce yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde kullanabilme, sunulan Bilgisayar Programcılığı bilgisini kolayca takip etme ve meslektaşlarıyla etkin bir biçimde iletişim kurabilme becerisine sahip olmak.
7Sorunların çözümünde bilimsel yöntemler kullanmayı benimser ve problem çözme becerisini geliştirir.
8Bilgiye erişebilmeye bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9Kendi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
10Bilgiye erişebilme bilimde ve teknolojide gelişmeleri takip edebilme ve sürekli kişisel gelişimi sürdürebilme becerisine sahip olmak
11Mesleki, hukuksal, sosyal ve etik sorumluluklarını anlayabilir ve uygular.