×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Program Yeterlilikleri

No
Program Yeterlilikleri
1
Banka ve finans piyasaların dinamiklerini izlemek ve analiz etmek
2
Küresel piyasalara uygun olarak bankacılık ve sigortacılık alanında uzmanlık oluşturmada kullanılacak ve disiplinler arası bir yaklaşım ile elde edilen; iktisat, işletme ve bunun gibi temel bilgilere sahip olmak
3
Günün koşullarına uygun olarak bankacılık ve sigortacılık ile ilgili teorilerin ve ilişkili konuların geçliliğini güncelliğini belirleme ve analiz etme yeteneğine sahip olmak
4
Finansal piyasalar ve kurumlarla ilgili yönetmelik ve mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmak.
5
Bankacılık ve sigortacılık alanında  ağırlıklı olarak kullanılan sayısal teknik ve yöntemleri kullanabilir olmak.
6
Bankacılık ve sigortacılık alanında elde ettiği elde ettiği teorik ve pratik bilgileri gerekli olan verilerin analizinde ve değerlendirilmesinde kullanabilmek
7
Mali ve ekonomik modelleri oluşturmak, analiz etmek ve yorumlayabilir olmak.
8
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki problemleri anlayıp değerlendirerek, ilgili konudaki görüşlerini tartışabilecek ve ifade edebilecek beceriye sahip olmak
9
İleri seviyedeki dersleri ve diploma derecesindeki çalışmaları takip etme kapasitesine sahip olarak, alanında öz-değerlendirme becerileri kazanmak için kendi kendine öğrenme ve kendi ihtiyaçlarını belirleme becerisine sahip olmak
10
Finansal modellerin uygulanması ve finansal verilerin toplanması durumunda bilimsel, sosyal ve etik standartları koruyabilmek
11
Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün küresel ekonomi içerisinde nasıl bir mekanizmayla çalıştığını anlamak
12
Finansal sektörde sigorta politikalarına yönelik pratik çıkarımlar oluşturabilmek

 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

 
Dersler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BAI 101
3
3
3
1
4
3
3
3
3
2
4
2
ECON 101
3
3
4
4
3
3
2
0
2
3
2
2
MATH 101
1
3
0
0
1
0
2
1
2
3
1
0
INF 233
3
2
3
3
3
4
2
4
4
3
3
3
ENG 121
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
TURK 101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ECON 102
3
3
4
4
3
3
2
0
2
3
2
2
BAI 103
3
3
1
3
2
0
3
4
2
4
3
1
BAI 116
2
2
3
3
3
4
2
4
4
3
3
1
FTP 116
2
2
3
4
2
3
2
3
3
3
2
2
ENG 122
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
LAW 106
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
4
0
TURK 102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BAI 108
3
3
4
4
1
3
3
1
3
3
3
4
BAI 114 2 3 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3
STAT 203
1
2
3
0
3
3
2
2
1
3
0
2
BAI 205
3
4
3
4
1
1
2
3
4
3
3
2
BAI 207
3
2
3
3
3
4
2
4
4
3
3
3
HIST 201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BAI 225
2
2
3
2
1
4
3
2
2
2
2
4
BAI 223 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3 2
BAI 219 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4
BAI 230
1
3
4
2
4
2
2
4
3
1
3
3
BAI 210
2
2
4
2
2
3
2
3
4
2
2
3
BAI 228
3
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
4
BAI 212
2
2
3
2
1
3
2
3
3
1
1
3
HIST 202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BAI 218
1
2
2
2
4
3
3
2
3
4
2
3
BAI 232
3
1
3
1
4
3
3
4
2
4
3
3
BAI 222
3
3
2
1
2
3
2
3
2
2
4
2
BAI 214 1 2 3 3 2 2 3 2 4 2 4 2
BAI 200 3 2 3 4 1 0 3 2 3 2 1 3
 
0 en az, 4 en yüksek katkıyı göstermektedir.
 
 Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi
 
TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri
Program Yeterlilikleri
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki problemleri anlayıp değerlendirerek, ilgili konudaki görüşlerini tartışabilecek ve ifade edebilecek beceriye sahip olmak
Bankacılk ve sigortacılık sektörünün küresel ekonomi içerisinde nasıl bir mekanizmayla çalıştığını anlamak
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilixkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Küresel piyasalara uygun olarak Bankacılk ve sigortacılık alanında uzmanlık oluşturmada kullanılacak ve disiplinler arası bir yaklaşım ile elde edilen; iktisat, işletme ve bunun gibi temel bilgilere sahip olmak
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Banka ve finans piyasalarının dinamiklerini izlemek ve analiz etmek
Günün koşullarına uygun olarak Bankacılk ve sigortacılık ile ilgili teorilerin ve ilişkili konuların geçerliliğini/güncelliğini belirleme ve analiz etme yeteneğine sahip olmak
Bankacılk ve sigortacılık alanında elde ettiği teorik ve pratik bilgileri gerekli olan verilerin analizinde ve değerlendirilmesinde kullanabilmek
Mali ve ekonomik modelleri oluşturmak, analiz etmek ve yorumlayabilir olmak.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Finansal modellerin uygulanması ve finansal verilerin toplanması durumunda bilimsel, sosyal ve etik standartları koruyabilmek
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Günümün koşullarına uygun olarak Bankacılk ve sigortacılık ile ilgili teorilerin ve ilişkili konuların geçerliliğini/güncelliğini belirleme ve analiz etme yeteneğine sahip olmak
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değ?erlendirir.
Banka ve finans piyasaların dinamiklerini izlemek ve analiz etmek
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
İleri seviyedeki dersleri ve diploma derecesindeki çalımaları takip etme kapasitesine sahip olarak, alanında öz-değerlendirme becerileri kazanmak için kendi kendine öğrenme ve kendi ihtiyaçlarını belirleme becerisine sahip olmak
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Bankacılk ve sigortacılık alanındaki problemleri anlayıp değerlendirerek, ilgili konudaki görüğlerini tartışabilecek ve ifade edebilecek beceriye sahip olmak
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Finansal sektörde sigorta politikalar?na yönelik pratik çıkarımlar oluşturabilmek
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Bankacılk ve sigortacılık alanındaki problemleri anlayıp değerlendirerek, ilgili konudaki görüşlerini tartışabilecek ve ifade edebilecek beceriye sahip olmak
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
İleri seviyedeki dersleri ve diploma derecesindeki çalışmaları takip etme kapasitesine sahip olarak, alanında öz-değerlendirme becerileri kazanmak için kendi kendine öğrenme ve kendi ihtiyaçlarını belirleme becerisine sahip olmak
alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
Bankacılk ve sigortacılık alanında ağırlıklı olarak kullanılan saysal teknik ve yöntemleri kullanabilir olmak.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Finansal modellerin uygulanması ve finansal verilerin toplanması durumunda bilimsel, sosyal ve etik standartları koruyabilmek
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Finansal piyasalar ve kurumlarla ilgili yönetmelik ve mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmak.
Değişime ve yeniliğe açıktır.
Günün koşullarına uygun olarak Bankacılk ve sigortacılık ile ilgili teorilerin ve ilişkili konuların geçerliliğini/güncelliğini belirleme ve analiz etme yeteneğine sahip olmak