×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ÇANKAYA MESLEK YÜKSEKOKULU (ÇMYO)

STAJ UYGULAMASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Staj Nedir?

Staj, bireyin eğitim kurumunda edindiği teorik bilgiye mesleki bilgi ve beceriyi de katarak daha da geliştirmek amacıyla geçirmiş olduğu uygulamalı öğrenme dönemidir.

 • Staj Yapmak Zorunlu Mu?

Çankaya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü olarak öğrencilerimizden; mesleki deneyim kazanmaları, teorik bilgilerini pekiştirmeleri ve eğitim sonrasında iş olanaklarını arttırmaları açısından staj yapmalarını prensip olarak talep etmekteyiz.

 • Staj Yapmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Üniversitemiz ÇMYO Programlarından herhangi birinde I. Sınıfı bitirdikten sonraki yaz döneminde, II. Sınıfa başlamadan ya da sömestr tatilinde (yani herhangi bir eğitim-öğretim dönemini kapsamamak şartıyla) gönüllü olarak staj yapacak bir öğrencinin aşağıda yer alan maddelerdeki şartları yerine getirmelidir:

 1. Öğrencinin gönüllü stajını yapabileceği bir staj yeri ayarlaması,
 2. ÇMYO Müdürlüğü sekreterliğinden staj başlama yazısını alması,
 3. Ayarlanan staj yerinde (eğer talep ediliyorsa) öğrencinin sigorta işlemlerini başlatması (bkz. 4. madde),
 4. Staj dönemi sonunda Müdürlüğümüzün İnternet sitesinde bulunan, öğrencinin ve işverenin kullanacağı “Staj Evraklarının” çıktılarının alınması ve ilgililerce doldurulması,
 5. Doldurulan formların staj döneminden sonra öğrencinin danışmanına teslim edilmesi,
 6. Öğrencinin staj sürecinden önceki ya da sonraki ilk kayıt döneminde “Yaz Stajı” dersini (BAI 200 ya da FTP 200) alması gerekmektedir.
 • Stajın Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Staj süresi tüm programlar için en az 4 haftadır (20 iş günüdür). Günlük çalışma  süresi 8 saat olmakla birlikte, staj yapılan iş kolunun özelliklerine göre bu süre sürekli 8 saat ya da aralıklı 12 saate kadar arttırılabilir. Staj çalışmaları tek aşamada veya ÇMYO Müdürlüğünün uygun görmesi halinde en çok iki aşamada da tamamlanabilir.

 • Staj Dönemi Süresince Sigorta İşlemleri Nasıl Yürütülecek?

Ofis stajlarında her kurum sigorta hizmeti istemeyebilir. İstenildiği durumlarda ise öğrencilerimizin ÇMYO Müdürlüğü sekreterliğinden talep edilen bilgileri sağlayarak ve Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasından randevu alarak süreci başlatabilirler. (www.pdb.cankaya.edu.tr/randevu) Üniversitemiz bir defaya mahsus olmak üzere ve “Yaz Stajı” dersini almış olmak kaydıyla, sigorta hizmetine yönelik talepleri değerlendirmeye almaktadır.

 • Staj Evraklarını Nasıl Temin Edebilirim?

 Stajın tamamlanması aşamasında öğrenciler ve işverenler tarafından doldurulması gereken evraklara  aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

–  Öğrenciler için; 

Öğrencinin doldurması gereken form için tıklayınız.

 –  İşverenler için; 

İşverenin doldurması gereken form için tıklayınız.

 • Staj Sonrasında Evraklarımı Nereye Teslim Edeceğim?

İşveren ve öğrenci tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış olan staj evrakları öğrencinin danışmanlığını yapan öğretim elemanına teslim edilerek staj süreci tamamlanır.