Ders Programı

Ders Programı2019-08-02T12:53:58+00:00

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI YILLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM MÜFREDATI

  • Ders içeriklerine ulaşabilmek için program üzerinde Ders Kodlarına tıklayınız.

Birinci Yıl – Birinci Dönem

Birinci Yıl – İkinci Dönem

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

BAI 101

Introduction to Banking

Bankacılığa Giriş

3-0-3

4

ECON 101

Introduction to Economics I

İktisada Giriş I

3-0-3

6

MATH 101

Mathematics for International Trade 

Uluslararası Ticaret için Matematik

4-0-4

6

ENG 121

Academic English I

Akademik İngilizce I

2-2-3

4

TURK 101

Turkish I

Türkçe I

2-0-2

3

INF 233

Introduction to Computers Lab

Bilgisayara Giriş + Lab

1-2-2

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

1

 

Elective

Listed Social Electives*

Sosyal Seçmeli

3-0-3

3

BAI 103

Introduction to Management

Yönetime Giriş

3-0-3

3

BAI 107

E-commerce

E-ticaret

3-0-3

3

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

FTP 116

Principles of Accounting

Muhasebe İlkeleri

3-0-3

4

ECON 102

Introduction to Economics II

İktisada Giriş II

3-0-3

6

LAW 106

Introduction to Law

Hukuka Giriş

3-0-3

4

ENG 122

Academic English II

Akademik İngilizce II

2-2-3

4

TURK102

Turkish II

Türkçe II

2-0-2

3

BAI 116

Introduction to Insurance

Sigortacılığa Giriş

3-0-3

3

BAI 108

Essentials of Finance

Finansman Esasları

3-0-3

3

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

1

 

BAI 114

Sales Management

Satış Yönetimi

3-0-3

3

BAI 112

International Banking

Uluslararası Bankacılık

3-0-3

3

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

23

30

 

İkinci Yıl – Birinci Dönem

İkinci Yıl – İkinci Dönem

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

BAI 205

Accounting for Banking and Insurance (T)

Banka ve Sigorta Muhasebesi

3-0-3

4

BAI 207

Basic Credit Transactions

Temel Kredi İşlemleri

3-0-3

5

BAI 225

Marketing for Banking and Insurance

Banka ve Sigorta Pazarlaması

3-0-3

4

HIST 201

Principles of Atatürk and Hist. of Turkish  Rev. I

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I

2-0-2

3

BAI 223

Operations in Banking

Bankacılık İşlemleri

3-0-3

4

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

2

 

BAI 231

Case Studies in Insurance

Sigortacılıkta Örnek Uygulamalar

3-0-3

5

BAI 217

Business Communication

İşletme İletişimi

3-0-3

5

BAI 219

Financial Investment Analysis

Finansal Yatırım Analizleri

3-0-3

5

BAI 200

Summer Practice

Yaz Stajı

0-0-0

5

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

Code

Course Name

Dersin Adı

Credit

ECTS

BAI 230

Financial Markets and Institutions (T)

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

3-0-3

5

BAI 210

Banking and Insurance Law (T)

Banka ve Sigorta Hukuku

3-0-3

5

BAI 228

Insurance Operations and Instruments

Sigorta Uygulamaları ve Kuruluşları

3-0-3

5

HIST 202

Principles of Atatürk and Hist. of Turkish  Rev. II

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II

2-0-2

3

 

Elective Courses

Seçmeli Dersler

3

 

BAI 212

Customer Relationship Management

Müşteri İlişkileri Yönetimi

3-0-3

4

BAI 218

Computer Applications in Finance

Finansal Bilgisayar Uygulamaları

3-0-3

3

BAI 232

Case Studies in Banking (T)

Bankacılıkta Örnek Olay İncelemeleri

3-0-3

4

BAI 214

Introduction to Quantitative Finance

Ölçümsel Finansa Giriş

3-0-3

5

BAI 222

International Finance

Uluslararası Finans

3-0-3

5

BAI 200

Summer Practice

Yaz Stajı

0-0-0

5

 

Total Course Load

Toplam Ders Yükü

20

30

 

  • 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı Öncesinde Kayıtlı Öğrencilerin Ders Programı
 

Ders Kodu

Ders Adı

T

P

C

AKTS

SINIF: 1         SEMESTR: FALL

ECON 101

Introduction to Economics I

3

0

3

6

Elective

Elective I

3

0

3

5

Elective

Elective II

3

0

3

5

MCS 107

Math.for Bus.and Econ. I

4

0

4

5

ACS 105

Academic Communication Skill I

0

6

3

5

TURK 101

Turkish I

2

0

2

3

ESR 101

Ethics and Social Responsibility

1

0

1

1

7 Ders

Total

16

6

19

30

SINIF: 1         SEMESTR: SPRING

ECON 102

Introduction to Economics II

3

0

3

6

MAN 102

Intoduction to Management

3

0

3

5

BAI 102

Accounting for Banking and Insurance

3

0

3

4

BAI 104

Law of Banking and Insurance

3

0

3

3

LAW 106

Introduction to Law

3

0

3

4

ACS 106

Academic Communication Skill II

0

6

3

5

TURK 101

Turkish II

2

0

2

3

6 Ders

Total

17

6

20

30

SINIF: 2         SEMESTR: FALL

MAN  207

Business Finance

3

0

3

4

STAT 203

Statistics

2

2

3

5

BAI 201

Marketing for Banking and Insurance

3

0

3

5

BAI 203

Operations in Banking and Insurance

3

0

3

4

HIST 201

Principles of  Atatürk and Hist. of  Turkish  Rev.I

2

0

2

3

ACS  205

Academic Communication Skill III

0

4

2

4

Elective

Elective III

3

0

3

5

7 Ders

Total

17

4

19

30

SINIF: 2         SEMESTR: SPRING

BAI 202

Basic Credit Transactions

3

0

3

5

Elective

Elective IV

3

0

3

5

Elective

Elective V

3

0

3

5

BAI 208

Techniques of Loss and Reinsurance

3

0

3

5

HIST 202

Principles of  Atatürk and Hist. of  Turkish  Rev.II

2

0

2

3

ACS  206

Academic Communication Skill IV

0

4

2

4

Elective

Elective VI

3

0

3

3

7 Ders

Total

17

4

19

30